| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Udgivelser > Nyhedsartikler > Runerod – et spil til leg og læring

Runerod – et spil til leg og læring


Runerod er et nyt digitalt læringspil til matematik, som foregår i en parallelverden, der hedder Runerod.

Det indeholder matematiske opgaver/missioner, som spilleren løbende skal løse for at få adgang til nye opgaver, samt til en større og større del af spiluniverset.

- Det ligner umiddelbart et underholdningsspil, men det er også læring, siger Daniella Tasic Hansen, som er pædagogisk konsulent på spillet og ansat på eVidenCenter. - Der har de senere år været et fokus på de ”urolige drenge” i folkeskolen. Med Runerod håber vi på at kunne motivere denne målgruppe i uddannelsesmæssig sammenhæng med et udgangspunkt, som er læring gennem leg. I dette tilfælde leg gennem udforskning af et eventyrligt univers, historiefortællinger, konkurrenceorienterede elementer i spildesignet og spillets udformning, samt læring gennem bl.a. arbejdet med praksisnære opgaver præsenteret på forskellige måder.
Runerod vil gerne bruge drenges spilleglæde til at gøre dem bedre til matematik. Jeg tror, at Runerod har potentiale til at åbne døren til matematikken for masser af drenge.

En kombination af fagligheder

Tre forskellige indgangsvinkler bag produktet Forlaget Matematik, @ventures, kompetencecenter for e-læring, eVidenCenter og spilstudiet Kanda står sammen bag det nye virtuelle 3D læringsspil til matematik. Med hver deres vinkel og faglighed: Forlaget Matematik med den matematik-faglige, @ventures og eVidenCenter med den e-læringspædagogiske og Kanda med fokus på gamification og spiludvikling. Men alle med det samme mål: At lancere et produkt, der kan være øjenåbner til matematikken og understøtte læring, samtidig med at underholdningsværdien og æstetikken er i fokus.  

-Udviklingen af Runerod hviler netop på en fælles overbevisning om, at alle børn kan motiveres til at lære, men at der er forskel på, hvordan vi lærer, og at nogle børn lærer allerbedst gennem spil og leg, siger Michael Lund-Larsen, centerchef for @ventures/eVidenCenter. - Når vi, som det er tilfældet med Runerod, kobler spil og læring med hinanden og målretter det til en bestemt gruppe, tager vi udgangspunkt i, hvad de i forvejen er gode til. Det får den enkeltes kompetencer og foretrukne læringsstil, de faglige målsætninger og intentionen om undervisningsdifferentiering til at gå op i en højere enhed.

”Du er jo helt vildt klog – hvorfor er du ikke det i timerne?”

Spillet har været undervejs i flere år og er blevet testet flere gange af den primære målgruppe, det vil sige drenge i alderen 10-12 år. Her har reaktionen generelt været meget positiv. Daniella Tasic Hansen fortæller:

- Vi har fået så meget positiv respons, når vi har testet spillet. ”Det er allerede fedt”, var én af reaktionerne, og: ”Det er sjovere end sjovt!” Da en af drengene fra testgruppen lavede en forholdsvis kompleks udregning, som førte ham videre i spillet, udbrød hans sidemand: ”Du er jo helt vildt klog – hvorfor er du ikke det i timerne?”

Om Runerod
Runerod er et digitalt 3D læringsspil til matematik, som foregår i en parallelverden, der hedder Runerod. Spillet indeholder matematiske opgaver/missioner, som spilleren løbende skal løse for at få adgang til nye opgaver samt til en større og større del af spiluniverset.

Handlingsforløbet i spillet går i store træk ud på, at hovedpersonen ved et tilfælde rejser til en anden verden, Runerod. I verdenen Runerod udkæmpes en kamp mellem gode og onde kræfter, hvor mennesker, alfer og dværge bekriger det onde Thusefolk. Spilleren bliver inddraget i denne konflikt på det godes side. Han bliver stillet overfor en række missioner og opgaver og skal hjælpe beboerne i Runerod. 

Se traileren og download spillet gratis på www.runerod.dk  
Her kan du også finde vejledninger til spillet

Målgruppe
Spillet henvender sig til elever i 4.-6. klasse og er specifikt rettet mod drenge, som er fagligt udfordrede. Spillet har særlig relevans for den del af eleverne, som ikke lærer optimalt gennem den traditionelle undervisning. Det kan være elever som er urolige og utålmodige i læringssituationer, mangler nødvendig før-faglig forståelse eller har behov for ro og overskuelige rammer at lære i – elever, der har behov for at lære i et andet tempo og i andre rammer end der kan tilbydes i klassen. 

Undervisningsmiddelprisen
Runerod er indstillet til undervisningsmiddelprisen i 2013. Læs mere om undervisningsmiddelprisen 
eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk