| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Udgivelser > Digitale test > National Sprogscreening af EUD-elever

National Sprogscreening af EUD-elever


Nyt digitalt værktøj til test af elevers sproglige niveau

National Sprogscreening af EUD-elever er et nyt digitalt værktøj, som er målrettet test af elevers sproglige styrker og svagheder, når de starter på en erhvervsuddannelse.
Værktøjet kan hjælpe med at give et bedre overblik over elevers sproglige niveau og dermed mulighed for at sætte målrettet ind helt fra skolestart, hvis der er behov for det. eVidenCenter tilbyder nu testværktøjet gratis til alle erhvervsuddannelser det første år.

Værdifuld viden til differentiering og indsatser

Testresultaterne giver læreren en unik mulighed for at være på forkant med elevernes sproglige niveau fra første skoledag og identificere, hvilke af eleverne der muligvis har dansksproglige læse-lytte-skrivevanskeligheder. Den viden er værdifuld, fordi den giver et godt udgangspunkt for at handle. Fx ved at man kan sætte tidligere ind i forhold til den enkelte elev eller etablere mere homogene klasser. Ligeledes kan man få et klarere billede af en given klasses sproglige niveau og i det hele taget få et godt afsæt for at differentiere undervisningen.

Letforståelige testresultater

Den pædagogiske og testfaglige validitet har været en grundpille i udviklingen af screeningsværktøjet og rummer klare muligheder for pædagogisk håndtering af testresultaterne i praksis. Testresultaterne er letforståelige, kan anskueliggøres grafisk og vises både som individprofiler og som gruppe-/klasseprofiler. Man kan også få en detaljeret oversigt over den enkelte elevs besvarelser. Brugerne kan både anvende UNI-login og systemets egne adgangskoder.
Systemet er testet af mere end 25 erhvervsskoler og 2700 elever

Vejledning til brug af systemet

De fleste vælger screeningen uden fritekst-opgaverne, da de kun er nødvendige, hvis man vil have detaljeret indblik i elevernes selvstændige formuleringsevne.
Hvis skolen bruger UNI-Login, kan vejledningen til testene med UNI-Login anvendes. Ellers skal anvendes vejledningen til testene med skole-login.
Øvetesten i materialesamlingen giver mulighed for at afprøve testformen på de pc’er, eleverne skal anvende til screeningen.
Ud over den nationale sprogscreening, er der også adgang til såkaldte indgangsspecifikke test inden for 4 erhvervsuddannelsesretninger. Disse test kan anvendes til afdækning af elevernes førfaglige ordforråd. Testene kan anvendes som et supplement til screeningen.

Download materialesamling

Kontakt

Skriv gerne til supporten på support-ventures@aabc.dk , hvis der er spørgsmål, når du har læst vejledningerne.

Pris

Fra 2016 koster det kr. 5.000 i årlig drift for en skole at anvende sprogscreeningen. Hvis skolen screener under 100 elever årligt, koster det i 2016 kun kr. 500 for skoleåret 2016/17, og hvis skolen screener mellem 100 og 200 elever koster det kr. 2.500 for 2016/17. Afgiften dækker bl.a. support samt muligheden for at få opdateret elevdata, herunder holdtilhør løbende via STIL's Infotjeneste (UNI-Login), så elevdata altid modsvarer institutionens egne administrative data. Hvis institutionen ønsker løbende opdatering af elevdata, skal der sendes en mail til support-ventures@aabc.dk. @ventures vil herefter sende nærmere information samt en request til institutionens UNI-Login-administrator med anmodning om tilladelse til at opdatere elevdata for institutionen.

Baggrund

National Sprogscreening af EUD-elever er udviklet af eVidenCenter, Det Nationale Center for e-læring, som en del af Undervisningsministeriets program “Bedre faglig læsning og skrivning”. Udviklingen er sket i samarbejde med Aarhus Business College, Aarhus Tech, SOSU Aarhus, Nationalt videncenter for læsning og VIFIN, Videncenter for integration. Sammen med anvendelsen af det digitale testsystem @venX til afvikling af testene, er der skabt en helt unik mulighed for at tilbyde alle erhvervsskoler digitale screeninger, der kan tilgås direkte fra Elevplan.

Download Info-ark

Støtte til opfølgningsaktiviteter

eVidenCenter har i samarbejde med UC Syddanmark og UC Lillebælt oprettet Center for faglig læsning og skrivning, der yder støtte til at opkvalificere lærere og læsevejledere i ungdomsuddannelserne, så de kan praktisere faglig læsning og skrivning. Vi baserer vores formidling på den nyeste viden og forskning, der har relevans for de erhvervsrettede ungdomsuddannelsers praksis.

Se mere på www.cfflos.dk

 

 

eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk