| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Udgivelser > Digitale test > @venX – unikt system til digitale test

@venX – unikt system til digitale test@ventures, Kompetencecenter for e-læring, har udviklet @venX, som er et unikt system til digitale test.

@venX kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Fx:
 • Før undervisningsstart: Til visitering af nye elever eller studerende som grundlag for undervisningsdifferentiering
 • Løbende evaluering og opfølgning: Til vurdering af, om læring rodfæstes og måling af det aktuelle faglige niveau
 • Afslutning af et forløb: Til vurdering af, om den enkelte elev eller studerende har nået de faglige målsætninger
 • Til træning af udvalgte færdigheder og kompetencer, fx op til eksamen
 • Til selvevaluering
 • Til elevaktivering
Funktioner i testsystemet @venX
Selvom @venX er et avanceret system med mange muligheder, er der samtidig fokus på brugervenligheden.

Med testsystemet @venX kan man nemt udvikle testopgaver, sammensætte, distribuere og afvikle testsæt samt modtage forskellige rapporter efter behov. Fx:
 • Testopgaver skal kun registreres en gang, selvom de anvendes på tværs i teststrukturen
 • Optimal søgefunktionalitet 
 • @venX bliver løbende udvidet med nye testopgavetyper
 • Mulighed for individuel tilbagemelding på testresultater
 • Høj sikkerhed understøtter brug af @venX til selvtest, træning, visitering eller eksamen/certificering
 • Nem styring af rettigheder i forhold til administratorer, redaktører og testforfattere
 • Mulighed for at organisere elever i forhold til hold og testadgang
 • Rapporteringssystem giver mulighed for at følge testtagernes resultater og progression
 • Mulighed forskellige typer af medier i testopgaverne, fx lyd og video
Systemet bliver kontinuerligt udviklet og tilpasset til kundens og målgruppens behov og ønsker.
eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk