| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Udgivelser > Nyhedsbreve > Nyhedsbrev april 2014

Nyhedsbrev april 2014


 

    eVidenCenter

      Det Nationale Videncenter for e-læring

Nyheder april 2014
www.evidencenter.dk

Bliv opdateret om den nye nationale EUD-sprogscreening

På et webinar i EUD-Dansk-projektet præsenterede centerchef Michael Lund-Larsen fra eVidenCenter status og metoder i den nye nationale digitale sprogscreening af EUD-elever. Værktøjet stilles til rådighed for undervisere og erhvervsskoler i efteråret 2014, så de får en mere detaljeret viden om elevers sproglige styrker og svagheder i forbindelse med start på en erhvervsuddannelse.
Læs mere her

Implementering af værktøjet ”Den sproglige dimension”

UC Syddanmark skal sammen med eVidenCenter, Nationalt Videncenter for Læsning og UC Lillebælt i de kommende to år implementere værktøjet Den sproglige dimension på erhvervsskolerne. Implementeringen skal øge fastholdelse af eleverne ved at styrke faglærernes kompetencer og forståelse af den sproglige dimensions betydning for elevernes udbytte af undervisningen, samt medvirke til at faglæreren i sin egen undervisning anvender forskellige konkrete metoder, der kan øge elevernes motivation og læringsudbytte. Opgaven bygger bl.a. videre på arbejdet i EUD Dansk og den nye nationale digitale sprogscreening af EUD-elever.
Læs mere her.  

Screening i talforståelse – hvordan kan resultaterne kommunikeres

eVidenCenter har netop udgivet et kompendium om ”Diagrammer der kan kommunikere resultater af test i talforståelse”. Kompendiet er et delresultat af projektet: Talforståelse som løftestang til fastholdelse. Et projekt der har til formål at fastholde elever på erhvervsuddannelserne ved at lærerne opnår indsigt i elevernes talforståelsesproblemer og kan handle ud fra denne viden overfor den enkelte elev.
Læs mere her.  

Læringsstilsindikator til tablets og smartphones

Læringsstilsindikatoren til erhvervsuddannelserne, som kan tilgås fra eVidenCenters hjemmeside, er nu lavet i en udgave til tablets og smartphones. Læringsstilsindikatoren er en visualiseret udgave af læringsstilstesten, som eVidenCenter har udviklet på baggrund af Kolb, Honey og Mumfords læringsteorier. Den visualiserede udgave er målrettet elever i overgangen mellem grundskolen og erhvervsuddannelserne og kan bruges som indikator i forbindelse med inddragelse af læringsstile i undervisningsplanlægningen.
Se og tag testen her.
Læs mere her  

Konference om digital læring på ungdomsuddannelserne 30. april

Fremtiden stiller krav til digitalisering på ungdomsuddannelserne bl.a. gennem den fællesoffentlige strategi for digital velfærd 2013-2020. Konferencen den 30. april 2014: "Digital læring på ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland" tegner et billede af status, giver inspiration til og udpeger retningen for det videre arbejde med regionsprojektet eSkoler Midt som omdrejningspunkt. Målgruppen er ledere, undervisere, uddannelsespolitikere og andre uddannelsesinteresserede. Arrangementet er gratis og foregår efter først til mølle princippet. Deadline for tilmelding er fredag den 11. april.
Læs mere og tilmeld her.  

Konference om it i undervisningen på erhvervsskoler 29. april

Holdningerne til brug af it i undervisningen er mange og spænder vidt. I Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelserne kastes et kritisk blik på, hvad der virker, hvorfor og hvordan. Gennem oplæg præsenteres forskellige bud på god brug, hvor en samstemmende kommentar fra oplægsholdere vil være, at inddragelse af it i undervisningen kræver en redidaktisering af praksis. It ses med andre ord ikke som et nyt pædagogisk fix, men snarere som en mulighed for at gentænke det didaktiske rum og den didaktiske praksis. Målet med mødet er således, at vi alle bliver lidt klogere på brugen og betydningen af at anvende it som middel i undervisnings- og læringsprocesser.
Læs mere om konferencen her.                         

FLUID-konference om eKompetencedesign 3. juni

Konferencen sætter fokus på de udfordringer og muligheder, som de forskellige former for fleksibel læring giver inden for kompetencedesign. Hvordan sikrer man, at organisationen er i fortsat udvikling? at de rigtige medarbejdere får den rigtige kompetenceudvikling? og hvordan får man dannet sig et overblik over sine kompetencebehov? Det er kendte udfordringer – men ny teknologi, nye pædagogiske og didaktiske greb giver nye muligheder for at ramme rigtigt.
Læs mere om konferencen her

Certificering i e-læringspædagogik

Certificeringen er en mulighed for at kompetenceudvikle lærere i pædagogisk anvendelse af e-læring. I de virtuelle certificeringskurser løses en praktisk e-læringsproblemstilling fra deltagerens egen praksis som en del af kompetenceudviklingen.
Certificeringen samarbejder om indhold og niveau med bl.a. VIA University College, som udbyder af den pædagogiske diplomuddannelse og den erhvervspædagogiske diplomuddannelse med henblik på at deltagere kan indstille sig til en moduleksamen som selvstuderende.
Læs mere her

 

Venlig hilsen
Michael Lund-Larsen
Centerchef
eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring
www.evidencenter.dk

Afmeld nyhedsbrevet

 
eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk