| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Udgivelser > Udgivelser fra eVidenCenter > e-læringsmaterialer

e-læringsmaterialer

It-støttet innovationspædagogik
Udgivet: januar 2014
Et samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol, eVidenCenter og VEU-Center Østjylland med Aarhus Social- og sundhedsskole, Social- og sundhedsskolen Silkeborg, Aarhus TECH, Aarhus Business College/Business centeret samt Handelsfagskolen har udviklet e-læringsmateriale til it-støttet innovationspædagogik. Udviklingen er gennemført i forbindelse med et TUP-projekt med det formål at give AMU-lærere mulighed for at tilføre deres undervisningspraksis metoder og værktøjer, der kan understøtte udvikling af deres kursusdeltageres evne til at overveje og indtænke nye arbejdsprocesser og løsninger i egen arbejdspraksis. Materialet danner grundlag for, at AMU-lærerne kan uddanne kursusdeltagerne inden for et givent AMU-kursus’ faglige område samtidig med, at der undervises på en sådan måde, at der lægges op til refleksion og indtænkning af fornyelse i egen arbejdspraksis hos kursusdeltagerne. Derved øges medarbejdernes innovationskompetencer og virksomhedernes innovationsberedskab.
Nøgleord: Innovation, didaktik, pædagogik, it-støtte, e-læringsmateriale, AMU. 
Materiale om innovationspædagogik kan ses her.
Materiale om innovationsdidaktik kan ses her.            
Materiale om innovationstrappen kan ses her.
Matematik læringsobjekter til interaktive whiteboards
Udgivet: September 2011
IWB-objekterne giver læreren mulighed for visuel præsentation af matematisk teori og giver samtidig mulighed for, at eleverne kan arbejde interaktivt med objektets læringselementer. Der er udviklet i alt 11 IWB-objekter til matematik på niveau B og C.
Materialet er gratis.
IWB-objekterne kan i øvrigt anvendes sammen med en række e-læringsobjekter, der er udviklet til matematik C og B med henblik på undervisningsdifferentiering individuelt, i par eller i grupper.
Nøgleord: Interaktive whiteboards, Interactive Whiteboards, IWB, læringsobjekt, interaktiv pædagogik, elevaktivering i klasseværelset. 
Hent materialesamling med mtematik IWB-objekter her.
Hent materialesamling  med matematik læringsobjekter her.
E-læringsmaterialer til sygeplejersker
Udgivet: 2010
I perioden 2007-2010 har eVidenCenter samarbejdet med sygeplejerskeuddannelserne på flere professionshøjskoler om udvikling af e-læringsmaterialer. Det er der bl.a. blevet 6 spændende materialer ud af, som stilles gratis (Creative Commons License) til rådighed for alle sygeplejerskeuddannelser og andre relevante uddannelser. 
Nøgleord: E-didaktik, e-læring, konsultationspleje, digital eksamen, sygeplejeprocessen, medicinregning, infektionsforsvaret, håndhygiejne.
 
Hent materialeoversigten
 
E-læringsmaterialer til akademiuddannelser
Udgivet: 2010
I perioden 2007-2010 har eVidenCenter samarbejdet med NetAu om udvikling af e-læringsmaterialer. Det er der bl.a. blevet et spændende materiale ud af, som stilles gratis (Creative Commons License) til rådighed for alle akademiuddannelser og andre relevante uddannelser. 
Nøgleord: E-didaktik, e-læring, Erhvervsøkonomi, Erhvervsret, Global kommunikation, International handel og markedsføring, Ledelse, Logistik, Markedsføring
 
Hent materialeoversigten
 
Pædagogiske e-læringsobjekter
Udgivet: 2010-11
I projektet om Pædagogiske e-læringsmoduler er der udgivet 13 læringsobjekter henvendt til undervisere, der ønsker at anvende it pædagogisk i undervisningen. Læringsobjekterne er som udgangspunkt målrettet folkeskole-lærere, men kan også inspirere undervisere på andre områder. Alle modulerne findes også på emu.dk. 
Nøgleord: Didaktik, e-didaktik, e-læring, e-pædagogik, engelsk, tysk, dansk, matematik, formidling, sprogtilegnelse.
 
Den e-Didaktiske Overvejelsesmodel
Udgivet: 2010
Formålet med den e-didaktiske overvejelsesmodel er at give undervisere på forskellige uddannelser og i forskellige fag et overblik over, hvilke didaktiske overvejelser, man bør gøre sig i forbindelse med planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af forløb med e-læring.
 
Nøgleord: Didaktik, e-didaktik, planlægning, gennemførelse, evaluering, underviserrolle, samarbejdsform, kommunikationsform, materialeform, læring
 
Webside: Infektionsforsvaret
Udgivet: 2010
Det uspecifikke ydre infektionsforsvar
Arbejdet med materialet giver mulighed for at tilegne sig viden om og forståelse for opbygning og funktion af den menneskelige organismes forsvar mod infektioner. Samt grundlag for at planlægge og tilrettelægge plejeforløb og udføre grundlæggende sygeplejehandlinger, som i videst muligt omfang forebygger infektioner, tager hensyn til den enkelte patients aktuelle infektionsforsvar og den omgivende mikrobiologiske flora.
 
Nøgleord: Visuel gennemgang, sygeplejerstuderende, visuelle opgaver, undervisningsdifferentiering
 
Webside: Medicinregning
Udgivet: 2010
Materialet er et tilbud til sygeplejestuderende som har svært ved medicinregning. Formålet med materialet er at give sygeplejestuderende en mulighed for at lære medicinregning – både ved at læse og lære om nogle almindelige regneopgaver man som sygeplejerske møder, og ved at øve sig i at regne den slags opgaver.
Nøgleord: Test, medicin, sygeplejerske, regning
 
Webside: Medievirkemidler
Udgivet: 2010
Materialet gennemgår de 6 typer af medievirkemidler, der bruges i multimedieproduktioner til at formidle det faglige indhold.
Nøgleord: Grafik, tekst, lyd, video, animation, video
 
 Materialesamling: Virtuelle verdener
Udgivet: 2010
eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring har igangsat et udredningsarbejde, som har til formål at beskrive eksempler på undervisning i Second Lifes virtuelle miljø samt analysere muligheder og barrierer. Målet er at etablere et erfaringsmæssigt grundlag for fremtidige undervisningstiltag i Second Life i Danmark.
Nøgleord: Second life, avatar, virtuel læring, fællesskab
 Læringsmateriale: Sygeplejeprocessen
Udgivet: 2010
Dette læringsmateriale tydeliggør sammenhæng mellem undervisning i sygeplejeprocessen ved hjælp af en pædagogisk plejeplan og de kliniske plejeplaner, der anvendes i praksis.
Nøgleord: Vurdering, planlægning, udførelse, evaluering
 Læringsobjekter: Ledelse
Udgivet: 2010
Disse læringsobjekter er udarbejdet til den netbaserede akademiuddannelse til faget Ledelse. Læringsobjekternes indhold fokuserer på specielt forandringsledelse og læring i hverdagen.
Nøgleord: Forandringsledelse, organisation, læring, formidling
Læringsobjekt: Akkreditering 
Udgivet: 2010
Læringsobjektet giver et overblik over de typiske elementer i en akkrediteringsproces samt giver mulighed for at vurdere og diskutere, hvilke positive eller negative konsekvenser akkreditering kan få for en organisation, det sundhedsfaglige personale og brugerne af sundhedsvæsnet.
Nøgleord: Akkreditering, den danske kvalitetsmodel, survey, standarter
Videolæringsobjekt: Konsultation med KOL-patient 
Udgivet: 2010
Læringsobjektet viser, hvordan en KOL-patient er til konsultation hos en sygeplejerske. Der vises hvordan både patient og sygeplejerske har overvejelser før, under og efter konsultationen. Målgruppen er sundhedsfaglig personale, der tager en sundhedsfaglig dimplomuddannelse.
Nøgleord: Kroniker, konsultation, sygeplejerske
Webside: Bioanalytiker på nettet
Udgivet: 2009
Samleside med beskrivelser af elektroniske læringsmaterialer udviklet til eBioanalytikeruddannelsen på VIAUC.
Nøgleord: E-tiviteter, læringsobjekter, histologi, biokemi, mikrobiologi
 
Læringsobjekt: Håndhygiejne 
Udgivet: 2009
Læringsobjektet viser, hvordan man sikrer god håndhygiejne som sundhedsfaglig personale. Der både fortælles og vises, hvordan man udfører håndvask og hånddesinfektion.
Nøgleord: Håndvask, hånddesinfektion, bakterier
Materialesamling: Læringsobjekter til Erhvervsjura
Udgivet: 2008
20 læringsobjekter, der er udviklet til brug for undervisning i faget Erhvervsjura. Udviklet til projektet Kvalitetsudvikling med e-læring i VVU.
Nøgleord: Erhvervsjsura
Materialesamling: Læringsobjekter til Erhvervsret
Udgivet: 2008
32 læringsobjekter, der er udviklet til brug for undervisning i faget Erhvervsret på HHX. Udviklet til projektet Kvalitetsudvikling med e-læring i VVU.
Nøgleord: Erhvervsret
Salg og service læringsobjekter til niveau F og E
Udgivet: 2007
Denne materialesamling indeholder 15 læringsobjekter til Salg og service niveau F og E. Udgangspunktet for materialet er Erfas fagstruktur og e-læringsmaterialer. Materialet er omorganiseret i læringsobjekter med visualiseringer.
Nøgleord: Salg og service, læringsobjekter, parametre
Hent materialesamling  med Salg og Service læringsobjekter her.
Webside: Differentiering i e-læring
Udgivet: 2003
Læs om, hvordan man kan differentiere i e-læringsforløb.
Nøgleord: Klafki, undervisningstilrettelæggelse, introduktionsfasen, tilegnelse, rodfæstning, anvendelse
Webside: Intelligenser og læringsstile
Udgivet: 2003
En overskuelig side, som kort introducerer de syv intelligenser og de fire læringsstile.
Nøgleord: Honey & Mumford, Gardner, intelligenser, læring
 
Læringsobjekt: Hvad er et læringsobjekt?
Udgivet: 2004
Dette læringsobjekt giver viden om, hvad et læringsobjekt er og hvordan læringsobjekter kan understøtte deltagernes læring i tilstedeværelsesundervisning.
Nøgleord: Differentiering, læringsstile
 
Testeksempler
Udgivet: 2005
Materialesamling med eksempler på test inden for forskellige fagområder og anvendelsesformål.
Nøgleord: Test, pisa, EUD, digitale naturfagsprøve
 
Design af læringsobjekter
Udgivet: 2005
En materialesamling med 4 læringsobjekter, der sætter dig i stand til at designe dine egne læringsobjekter og vælge eller beskrive visualiseringer til disse læringsobjekter.
Nøgleord: Tekst, grafik, drejebog, læringsmateriale
 
Læringsobjekter mv. om undervisningsvideo
Udgivet: 2004
Denne materialesamling indeholder 3 læringsobjekter om produktion og anvendelse af video i undervisningen. Desuden er der medtaget et videoeksempel, der supplerer temahæftet: Sådan udvælges e-forløb.
Nøgleord: Video, tavse demonstrationer, tavle
 
Læringsobjekter: Web-baseret evaluering
Udgivet: 2004
Læringsobjekterne formidler viden om, hvordan man bedst kan designe spørgeskemaer til web-baserede undersøgelser. Læringsobjekterne linker gensidigt til hinanden og kan frit distribueres i relevante undervisningsforløb.
Nøgleord: Spørgeskema, respondent
 
Webside: Ophavsret til e-materialer
Udgivet: 2004
Materialet indeholder en web-baseret visualiseret tilgang til de problemstillinger, som knytter sig til udarbejdelse af e-materialer til undervisning. Indeholder desuden opslag og søgefunktion.
Nøgleord: Copyright, undervisningsmaterialer, ophavsret
 
Webside: Matematik-læringsobjekter C og B
Udgivet: 2007

Denne materialesamling består af læringsobjekter udviklet til matematik på gymnasialt niveau. De første tre læringsobjekter om brøker har til formål at lette overgangen mellem folkeskole og gymnasiematematik. De øvrige læringsobjekter dækker hele Matematik niveau C samt dele af niveau B.

Nøgleord: Matematik, undervisningsmaterialer, gymnasie niveau C og B
 
eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk