| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Udgivelser > Udgivelser fra eVidenCenter > Andre udgivelser

Andre udgivelser

Runerod vs Torchlight 2 - Et komparativt multi-casestudie
Udgivet: August 2016
Martin Vibe Schouw har skrevet sit kandidatspeciale i It, Læring og Organisatorisk Omstilling: ”Runerod vs Torchlight 2 - Et komparativt multi-casestudie”. Læringsspillet Runerod (som eVidenCenter har været med til at udvikle) indgår som case i specialet.
Nøgleord: Spil, læring, Runerod
Inspirationshæfte om Flipped Classroom
Udgivet: februar 2016
I dette inspirationshæfte kan du læse om to måder at organisere undervisningen på, så denne har form som Flipped Classroom. Udgivelsen er en del af et videndelingsprojekt under eSkoler Midt, der er Region Midtjyllands strategi for digital læring. eSkoler Midt er er koordineret af eVidenCenter, Det Nationale Videncenter for e-læring.
Nøgleord: Organisering af undervisning, Flipped Classroom, eDidaktisk Overvejelsesmodel
Ibøger og faglig læsning
Udgivet: juni 2014
Ibogen er et digitalt læremiddel, som gennem de senere år har vundet indpas i undervisningen og i mange tilfælde erstattet trykte bøger. Men i hvilket omfang, og hvor og, hvornår giver det mening at bruge ibøger i undervisningen? Og hvilke fordele og ulemper er der forbundet med anvendelsen af ibøger? Hvorledes bruger eleverne ibogens funktionaliteter og modaliteter? Hvilke læsestrategier bruger eleverne, når de læser ibøger? Og hvad sker der med læringen i klasserummet, når ibogen er læremidlet? Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for projektet ”Ibøger og faglig læsning”, som er gennemført på hhx, Aarhus Business College i skoleåret 2013/14.
Nøgleord: ibøger, anbefalinger, kvalitative undersøgelser, it i undervisningen, digital læring
Diagrammer, der kan kommunikere resultater af test i talforståelse
Udgivet: 2014
Dette kompendium er et delresultat af projektet: Talforståelse som løftestang til fastholdelse. Et projekt, der har til formål at fastholde elever på erhvervsuddannelserne ved at lærerne opnår indsigt i elevernes talforståelsesproblemer og kan handle ud fra denne viden overfor den enkelte elev.
Nøgleord: de merkantile erhvervsuddannelser, digitale test, talforståelse, fastholdelse
Masterspeciale i it, sprog og læring
Udgivet: 2007
Med afsæt i erhvervsrettede uddannelser undersøger specialet, hvordan e-læring kan anvendes til at skabe læringsmiljøer, hvor de studerende opbygger viden og forståelse i samarbejde med underviseren, og hvilke nye krav dette stiller til underviserrollen, elevrollen og læringsmiljøet.
Nøgleord: de merkantile erhvervsuddannelser, konstruktivisme, e-læring
eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk