| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Ydelser > Uddannelse i digital læring > Uddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning


Uddannelse i Digital Læring er opdelt i to dele: Et adgangsgivende kursusforløb og et særligt tilrettelagt diplommodul. Samlet set svarer uddannelsen til diplommodulet ”Digitale teknologer i de erhvervsrettede uddannelser” på den erhvervspædagogiske diplomuddannelse.

Det adgangsgivende forløb indeholder 3 kurser og er estimeret til 111 timers studieaktivitet.

Det særligt tilrettelagte diplommodul indeholder to obligatoriske forløb, samt fire specialiserede forløb efter eget valg.

Det særligt tilrettelagte diplommodul afsluttes med en diplomopgave, som sammen med en bedømmelsesportfolio udgør grundlaget for en mundtlig eksamen. Modulet er estimeret til 133 timers studieaktivitet inkl. eksamen.

 

eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk