| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Ydelser > Uddannelse i digital læring

Uddannelse i digital læring


Om uddannelsen

Uddannelsen har til formål at give undervisere på AMU og EUD didaktiske, pædagogiske og teknologiske kompetencer inden for e-læring. Formålet søges opnået gennem et fleksibelt forløb, hvor underviserne kommer til at arbejde med e-læringsdidaktik, -pædagogik og digitale læreprocesser samt teknologier. Der tages i hele uddannelsen afsæt i undervisernes egen undervisningspraksis, og sigtet er at kvalificere denne gennem forløbene.

Det er med uddannelsen et selvstændigt mål, at den kan indgå som den kvalificering, som AMU- og EUD-undervisere skal gennemføre i de kommende år, hvor undervisere på erhvervsskolerne skal have erhvervspædagogiske kompetencer svarende til 10 ECTS fra en pædagogisk diplomuddannelse.

Uddannelsen er støttet af Undervisningsministeriet og udviklet af Professionshøjskolen Metropol i samarbejde med Det Nationale Videncenter for e-læring, eVidenCenter.

eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk