| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Ydelser > Evalueringer > Vurdering af it-parathed

Vurdering af it-parathed


eVidenCenter tilbyder at undersøge den tekniske og pædagogisk-didaktiske it-parathed på uddannelser, der ønsker at udvikle den pædagogiske anvendelse af it.

Ved teknisk it-parathed forstås kendskab til forskellige it-værktøjer og evnen til at anvende dem i og omkring undervisningen, herunder i forberedelsen af undervisningen. 

Ved pædagogisk-didaktiske it-parathed forstås viljen og evnen til at anvende værktøjerne i undervisningen, på baggrund af didaktiske og pædagogiske overvejelser.

Undersøgelsen vil blive gennemført på baggrund af observationer af undervisningen eller de dele, der kan gives adgang til, interviews med undervisere og ledere samt spørgeskemaundersøgelser blandt de studerende.

Undersøgelsens resultater vil blive analyseret med afsæt i Den e-Didaktiske Overvejelsesmodel .

Den e-didaktiske overvejelsesmodel er bygget op omkring de faktorer, man bør inddrage i sine overvejelser, når man planlægger, gennemfører og evaluerer forløb, som inddrager it-værktøjer (e-læring). Det drejer sig om uddannelsens og fagets formål og mål, underviserens og de lærendes forudsætninger, organiseringen af forløbet, og e-læringens form, herunder materialeformen, underviserrollen, samarbejdsformen og kommunikationsformen.

Vurderingen kan fx danne grundlag for at opstille strategier, mål og handleplaner.

Kontakt konsulenter@evidencenter.dk
eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk