| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Ydelser > Certificeringskurser > Adgang til PD

Adgang til PD

Certificeringskurserne er på PD-niveau - altså på samme niveau som den Pædagogiske Diplomuddannelse.

Diplomuddannelserne har efter oprettelsen af Certificering i e-læringspædagogik fået en ny studieordning. Derfor er den hidtidige aftale om adgang til PD-uddannelsen på baggrund af en Certificering i e-læringspædagogik erstattet af en ny aftale med VIA University College om indstilling som selvstuderende til modulet Mediepædagogik i Pædagogisk Diplomuddannelse og Modul Vf 3: Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS-point) på Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik.
 
Aftalen omfatter kursister, der opfylder adgangsbetingelserne til PD-uddanelsen samt har en Certificering i e-læringspædagogik, hvori følgende kurser er bestået:
- Introduktion til e-læring
- E-læring og læringsbegrebet
- Fremstilling af e-læringsmaterialer
- Tilrettelæggelse af e-læringsforløb
- Virtuelle kommunikationsformer
- Web 2.0 og undervisning
- Bestået certificeringsopgave

Kursister, der ønsker at gå til eksamen på den pædagogiske diplomuddannelse, skal desuden i et af kurserne have opnået indsigt i dannelsesspørgsmål forbundet med mediebrug og mediepædagogisk arbejde. Dette skal fremgå i kursistens opstillede succeskriterier for det pågældende kursus samt være indeholdt i kursusopgaven.

Denne indsigt kan evt. opnås ved at følge certificeringskurset Informationssøgning, men kan altså også opnås ved at inddrage emnet i et af de øvrige kurser, hvis kursisten ønsker at anvende sit 7. kursus i certificeringen inden for et andet emne.
 

eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk