| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Ydelser > Certificeringskurser > Kursusevaluering

Kursusevaluering

Under kurset
Undervejs i hvert kursus vil der være løbende evaluering, eksempelvis i form af:
  • Selvevaluering – der reflekteres over egen læring, evt. med udgangspunkt i opstillede succeskriterier for forløbet og med støtte fra et spørgeværktøj.
  • Gensidig respons, hvor deltagerne giver hinanden respons efter en aftalt progression.
  • Vejlederevaluering, hvor man afleverer en kort synopsis, som kommenteres af moderatoren eller faglæreren.
Kursusopgaver og kursusbevis
Kursusopgaverne har et omfang af 3 sider ved individuel aflevering. De kan også afleveres gruppevis. Gruppestørrelsen må højest være på 3 personer. Ved gruppeaflevering med tre personer kan opgaven maksimalt have et omfang af 8 sider. Hertil kommer bilag. Ved grupper på to personer kan opgaven maksimalt have et omfang på 5 sider.

Der udstedes kursusbevis for hvert bestået kursus. Dette forudsætter, at deltageren har afleveret og fået godkendt sin kursusopgave. Certificeringsopgaven træder i stedet for kursusopgaven på det 8. kursus.

Certificeringsbevis
For at blive certificeret skal man gennemføre 8 kurser. For at kunne få udstedt et certificeringsbevis skal man have fulgt det obligatoriske kursus ”Introduktion til e-læring” samt fået godkendt kursusopgaven hertil, have fulgt og fået godkendt opgaver fra 7 valgfri kurser samt have afleveret og fået godkendt certificeringsopgaven.

Certificeringsopgaven har et omfang af 8 normalsider ekskl. bilag.
eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk