| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Ydelser > Certificeringskurser > Tid, sted og form

Tid, sted og form

Kurserne er tilrettelagt som problemorienterede fleksible forløb, som tilbyder deltagerne at arbejde med problemstillinger i egen undervisningspraksis. Der arbejdes med didaktisk og pædagogisk teori samt med e-læringsteknologier. I kurserne er der forskellige typer opgaver, som stilles til rådighed for deltagerne. Der lægges således op til fleksible læringsbaner. Dette gør sig også gældende i forbindelse med kursuslitteraturen, hvor den enkelte deltager selv vurderer, hvilken litteratur det er mest relevant at tilegne sig.

Kursuslitteraturen består i så høj grad som muligt af online-litteratur og online-henvisninger. Der vil naturligvis også være henvisninger til bøger og artikler, som enten skal købes eller lånes på dit eget bibliotek.

I stedet for en klasselærer tilknyttes en moderator, som også fungerer som en overordnet vejleder. Samtidig tilknyttes en række relevante ”faglærere”, som indgår i undervisningen og vejleder i specifikke faglige områder. De tilknyttede moderatorer vil anbefale læringsbaner ud fra deltagernes målbeskrivelser.

Da kurserne foregår som fjernundervisning, er det et krav, at man har adgang til computer og internet. Til gengæld står det deltageren frit, hvordan tid og sted planlægges, når kurset er begyndt. Hvert kursus skal dog afsluttes senest 3 måneder efter det er påbegyndt.

Der er løbende tilmelding til alle udbudte kurser. Opstart af kurser sker d. 1. i hver måned. Tilmelding skal ske senest 14 dage før ønsket kursusstart.

Bemærk, at tilmeldinger, som er modtaget i juli først vil blive registreret i august, og at man i ferieperioden (1.juli-13.august) ikke kan få vejledning.
eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk