| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Ydelser > Certificeringskurser > Kursusbeskrivelser

Kursusbeskrivelser

Når du sammensætter dit certificeringsforløb, kan der vælges mellem nedenstående kurser. Kurset ”Introduktion til e-læring” er obligatorisk.

Det overordnede mål for certificeringen er at udvikle deltagernes kompetencer inden for elektronisk baserede læreprocesser, således at de kan:
  • anvende it i tilrettelagte undervisningsforløb.
  • agere proaktivt i et it-baseret læringsmiljø.
  • træffe beslutninger om e-læring på et didaktisk grundlag.
Kursustitel Kursusindhold
Introduktion til e-læring Grundbegreber, læringssyn,
virtuelle kommunikationsformer,
opbygning i det virtuelle miljø,
e-læring i organisationen
E-læring og læringsbegrebet Læringsbegreber og
didaktiske redskaber
 
Fremstilling af
e-læringsmaterialer
Vurdering, kvalitetskriterier,
faglig og pædagogisk udvikling
Tilrettelæggelse af e-læringsforløb Læringsopfattelser, rammer, organiseringsformer for e-læringsforløb, deltagerroller
Virtuelle kommunikationsformer Kommunikation i e-miljøer,
virtuelle samarbejdsformer
Digitale evalueringsformer * Digitale evalueringsformer i læringsperspektiv,
e-portfolio, logbøger, e-surveys
Evaluering med elektroniske test* Læringsmål, testmål, testpædagogik
og testformer
Informationssøgning Principper ved informationssøgning, 
søgestrategier- og teknikker, kildekritik, dokumentation, informationssøgning i e-læringsforløb
Læringsstile og differentiering * Læringsstilsbegrebet,
undervisning og vejledning på
baggrund af læringsstile,
e-læring og læringsstile
Mobil e-læring * Begrebet mobil e-læring,
mobile teknologier,
didaktik og pædagogik for
mobil e-læring
Virtuel vejledning Vejledningsformer, vejlederroller,
organisering af vejledningen i virtuelle rammer
Web 2.0 i undervisningen Social software, samarbejde,  Web 2.0 og ungdomskultur, wiki, blogs, Google Docs


Uddannelsesspecifikke kurser Kursusindhold
E-læring og læringsbegrebet
til sundhedsuddannelserne
Læringsbegreber og didaktiske
redskaber tilpasset
sundhedsuddannelserne
Virtuelle kommunikationsformer til sundhedsuddannelserne Virtuelle kommunikations- og samarbejdsformer


Der udvikles løbende nye kurser. Kurserne markeret med * er under udvikling. Kontakt os hvis du har spørgsmål til de udbudte kurser eller ønsker til nye kurser.

Alle kurser har en varighed på ca. 30 studiearbejdstimer, svarende til 1 ECTS-point.
eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk