| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Om eVidenCenter > Hvad er eVidenCenter? > Hvad er e-læring?

Hvad er e-læring?

Hos Det Nationale Videncenter for e-læring, eVidenCenter, definerer vi e-læring som:

Læring, der er helt eller delvist medieret af digitale medier.
 
Ofte vælger undervisere og institutioner at anvende e-læring på baggrund af geografiske, økonomiske eller teknologiske omstændigheder.
Hos eVidenCenter arbejder vi for, at e-lærings anvendelse også funderes i grundige didaktiske overvejelser, så den pædagogiske mér-værdi ved anvendelsen af e-læring bliver så stor som muligt. Akkurat, som det er tilfældet i planlægningen af en traditionel undervisning, er det vigtigt, at man forud for et forløb med e-læring, gør sig grundige overvejelser over hvorvidt og hvordan, e-læring kan bidrage positivt til læringen i netop dette forløb.
 
Til brug for en strukturering af de didaktiske overvejelser omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af forløb med e-læring, kan man anvende den e-didaktiske overvejelsesmodel.
eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk