| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Om eVidenCenter > Hvad er eVidenCenter? > Hvad kan eVidenCenter tilbyde?

Hvad kan eVidenCenter tilbyde?

Det Nationale Videncenter for e-læring står til rådighed for udviklings- og samarbejdsprojekter med uddannelsesverdenen. Videncenterets kernekompetencer dækkes i fællesskab af centrets konsulenter.

Det drejer sig om
  • Kompetenceudvikling
  • Uddannelsesudvikling
  • Mediedesign og -udvikling
  • Implementeringsstrategier
  • Netværksdannelse og videndeling
  • Dokumentation
  • Forankring og formidling
Konsulenternes forskelligartede uddannelses- og erfaringsbaggrunde sikrer en nuanceret og kreativ løsning af de opgaver, videncentret påtager sig.

eVidenCenter har arbejdet sammen med mange forskellige aktører inden for bl.a. finansverdenen, sundhedssystemet og det offentlige uddannelsessystem, og er altid interesseret i nye samarbejdspartnere, også uden for disse sektorer. Samarbejde med andre aktører er en vigtig forudsætning for eVidenCenters fortsatte evne til at være trendsættende og fremtidsorienteret inden for e-læring. Et samarbejde med eVidenCenter er præget af en åben og tydelig kommunikation.

I eVidenCenter er vi af den opfattelse, at viden ikke bliver mindre værd af at blive delt med andre. Derfor kan samarbejdspartnere forvente, at eVidenCenter stiller dets samlede viden og erfaring til rådighed for samarbejdet og yder en indsats, der både sikrer en fortsat udvikling af dets egen viden og erfaring og sikrer, at denne viden og erfaring bliver gjort praktisk anvendelig for samarbejdspartnere.
eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk