| @ventures | EAA | Nyhedsbrev | Kontakt |
Om eVidenCenter     Ydelser     Udgivelser     Projekter     Nyheder     Blog     
Om eVidenCenter > Hvad er eVidenCenter? > eVidenCenters formål

eVidenCenters formål

Videncenterets formål er at etablere et regionalt og nationalt kraftcenter, der medvirker til at realisere visionen om livslang læring gennem større produktivitet, øget fleksibilitet og højere kvalitet ved anvendelse af e-læring i uddannelsessystemet.

eVidenCenter har særligt fokus på e-læring i en pædagogisk didaktisk praksis. Videncenterets formål søges nået gennem kompetenceudvikling, uddannelsesudvikling og -forsøg, implementeringsstrategier og forankring, videndeling, netværksdannelser, dokumentation og formidling.

eVidenCenter vil regionalt og nationalt udvikle spidskompetencer i e-læring i første omgang målrettet finanssektoren, sundhedssektoren og undervisningssektoren.

Valget af disse sektorer hænger sammen med, at ansøgerkredsen allerede har væsentlige uddannelsesaktiviteter inden for disse sektorer. Valget styrkes af, at der netop i disse sektorer kan skabes en væsentlig videnudvikling på strategiske områder, der efterfølgende kan spredes til andre sektorer.

I finanssektoren og sundhedssektoren er det muligt at udvikle didaktiske e-læringsmodeller målrettet forskellige virksomhedsorganisatoriske niveauer og uddannelsesniveauer baseret på forskellige e-læringsteknologier.

I undervisningssektoren etableres et fundament for en hurtig og effektiv kompetenceudvikling inden for e-læring af undervisere samt væsentlige innovationer af uddannelserne på e-læringsområdet. Derved vil også uddannelsernes deltagere udvikle e-læringsparathed i hidtil uset grad - fra grundskole til videreuddannelse.
eVidencenter - c/o Aarhus Business College, Sønderhøj 9, 8260 Viby J, tlf 89363333 info@ventures.dk